Odborné komisie ZsZĽH

Disciplinárna komisia

Marián VALENTOVIČ      predseda

Marián VALACHOVIČ      člen

Mgr. Martin KRAJČÍK     člen

 

Komisia rozhodcov

Ing. Milan NOVÁK          predseda

Peter LOKŠÍK                člen

Ing. Peter STANO          člen

 

Súťažná komisia

Mgr. Martin KRAJČÍK     predseda

Marián VALACHOVIČ      člen

Ing. Milan NOVÁK           člen

 

Ekonomická komisia

Peter LOKŠÍK                predseda

Ing. Helena KARYOVÁ     člen

 

 

Komisia pre schvaľovanie zimných štadiónov

Ing. Milan NOVÁK          predseda

Jaroslav VRÁBEL            člen

 

Kontakt

ZsZLH P.O.Box 16/A
Piešťany
92101
+421 903 793443 zapadszlh@gmail.com